Velkommen!

Her kan du som skuleelev øve deg i nynorsk grammatikk og rettskriving.

For å finne ut kva du kan, bør du først ta kartleggingstesten, som inneheld øvingar på det vanskelegaste nivået. Deretter kan du plukke øvingsoppgåver fritt, eller du kan skreddarsy di eiga øvingsrekkje. I minigrammatikken har vi samla dei viktigaste reglane du må kunne for å bli ein meister i nynorsk. Lukke til!

Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot elevar i den vidaregåande opplæringa. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den nye nynorskrettskrivinga som gjeld frå 1. august 2012. Send gjerne ein e-post til post@sprakradet.no dersom du oppdagar feil eller har kommentarar til innhaldet.

Er du ein meister i nynorsk?

Lag di eiga øvingsrekkje

Substantiv
Verb
Adjektiv
Samsvarsbøying
Pronomen og determinativ
Frå bokmål til nynorsk

Ingen øvingar tilgjengelege
*INTERNAL_ERROR*